Våre Tømmestasjoner

Det er et kjent forurensningsproblem at bobiler og turistbusser har vanskeligheter med å få tømt sine septiktanker på en miljøvennlig måte. Problemet er størst for busser og bobiler som har fastmonterte tanker.

Gunthers Eftf. AS tilbyr tømmestasjoner i flere prisklasser. Ta kontakt for mer informasjon og en uforpliktende prat om hvordan vi sammen kan ta tak i et stort miljømessig problem.

Unngå ukontrollert tømming

Det miljømessige problemet er minst like stort med de løse bærbare tankene, hvor disse ofte tømmes bak nærmeste busk eller grøftekant. Nor Miljø AS har tatt dette problemet som en utfordring, og utviklet et tømmesystem som er både miljø og brukervennlig.

For å unngå ukontrollert tømming, er det nødvendig med flere tømmesteder der turistbusser og bobiler ferdes.

Ifølge Regjeringens retningslinjer, bør alle kommuner forholde seg til forurensingsloven, som går ut på at alle skal verne om naturen. Der det ikke finnes tømmestasjoner og der det tømmes ukontrollert, vil dette defineres som brudd på loven.

Dagens tilbud er for få og for dårlige

Dagens tilbud er få, og de tilbudene som eksisterer er utdaterte. De er ofte basert på et system, hvor det graves ned en trakt eller kum i bakken. Kjøretøy med faste tanker må plasseres over hullet i bakken, før slammet slippes ut.

Avstanden fra tømmerøret i kjøretøyet, ned til toppen av trakten/kummen i bakken er ca 40 cm. Et slikt system medfører ofte tilgrising som krever mye renhold og ettersyn, spesielt dersom kjøretøyets tømmerør ikke kommer i midten av tømmehullet.

Enkelte steder er det også satt opp tømmestasjoner som er basert på at en slange kobles til tømmerøret i kjøretøyet. En pumpe sørger for å suge tanken tom.

Da tømmerøret i de fleste tilfeller er plassert under kjøretøyet, må man inn under bilen for å koble sugeslangen til tømmehullet. Avløpet i bilene er ikke standardisert, og derfor er det ofte nødvendig å bruke diverse overganger for å tilpasse sugeslangen.

Handy Sanitary Unit

Sett fra brukeres synspunkt er Handy Sanitary Unit det enkleste, raskeste og mest hygeniske tømmesystemet for turistbusser og bobiler. Fordi brukeren er satt i første rekke, er det ikke nødvendig å krype under kjøretøyet for å koble/feste slangen til tømmerøret. Man slipper også presisjonskjøring for å komme i rett posisjon for tømming, slik man må når tømmestasjonen er basert på nedgravd sluk eller kum i bakken.

Handy Sanitary Unit er konstruert slik at den er enkel å bruke, og tømmingen foregår uten sprut og tilgrising.

Avstanden fra tømmerøret i kjøretøyet, ned til toppen av trakten/kummen i bakken er ca 40 cm. Et slikt system medfører ofte tilgrising som krever mye renhold og ettersyn, spesielt dersom kjøretøyets tømmerør ikke kommer i midten av tømmehullet.

Enkelte steder er det også satt opp tømmestasjoner som er basert på at en slange kobles til tømmerøret i kjøretøyet. En pumpe sørger for å suge tanken tom.

Da tømmerøret i de fleste tilfeller er plassert under kjøretøyet, må man inn under bilen for å koble sugeslangen til tømmehullet. Avløpet i bilene er ikke standardisert, og derfor er det ofte nødvendig å bruke diverse overganger for å tilpasse sugeslangen.

Vi tilbyr tømmestasjoner i flere prisklasser. Den enkleste utgaven er beregnet for sommerbruk på campingplasser og i bussgarasjer. Vi tilbyr også mer komplette løsninger, som vår oppvarmede tømmestasjoner utstyrt med servant for håndvask.

Alle modeller er basert på den populære tømmevognen, hvor det er automatisk og kontinuerlig skylling når tømmingen foregår. Brukeren berører ingen urene detaljer.