tommestasjon_

Tømmestasjoner

Det er et kjent forurensningsproblem at bobiler og turistbusser har vanskeligheter med å få tømt sine septiktanker på en miløvennlig måte. Problemet er størst for busser og bobiler som har fastmonterte tanker. Det miljømessige problemet er minst like stort med de løse bærbare tankene, hvor disse ofte tømmes bak nærmeste busk eller grøftekant. Nor Miljø AS har tatt dette problemet som en utfordring, og utviklet et tømmesystem som er både miljø og brukervennlig.

For å unngå ukontrollert tømming, er det nødvendig med flere tømmesteder der turistbusser og bobiler ferdes.

Dagens tilbud er få, og de tilbudene som eksisterer er utdaterte. De er ofte basert på et system, hvor det graves ned en trakt eller kum i bakken. Kjøretøy med faste tanker må plasseres over hullet i bakken, før slammet slippes ut. Avstanden fra tømmerøret i kjøretøyet, ned til toppen av trakten/kummen i bakken er ca 40 cm. Et slikt system medfører ofte tilgrising som krever mye renhold og ettersyn, spesielt dersom kjøretøyets tømmerør ikke kommer i midten av tømmehullet. Enkelte steder er det også satt opp tømmestasjoner som er basert på at en slange kobles til tømmerøret i kjøretøyet. En pumpe sørger for å suge tanken tom. Da tømmerøret i de fleste tilfeller er plassert under kjøretøyet, må man inn under bilen for å koble sugeslangen til tømmehullet. Avløpet i bilene er ikke standardisert, og derfor er det ofte nødvendig å bruke diverse overganger for å tilpasse sugeslangen.

Sett fra brukeres synspunkt er Handy Sanitary Unit det enkleste, raskeste og mest hygeniske tømmesystemet for turistbusser og bobiler. Fordi brukeren er satt i første rekke, er det ikke nødvendig å krype under kjøretøyet for å koble/feste slangen til tømmerøret. Man slipper også presisjonskjøring for å komme i rett posisjon for tømming, slik man må når tømmestasjonen er basert på nedgravd sluk eller kum i bakken.

Handy Sanitary Unit er konstruert slik at den er enkel å bruke, og tømmingen foregår uten sprut og tilgrising.

Vi tilbyr tømmestasjoner i flere prisklasser. Den enkleste utgaven er beregnet for sommerbruk på campingplasser og i bussgarasjer. Vi tilbyr også mer komplette løsninger, som vår oppvarmede tømmestasjoner utstyrt med servant for håndvask. Alle modeller er basert på den populære tømmevognen, hvor det er automatisk og kontinuerlig skylling når tømmingen foregår. Brukeren berører ingen urene detaljer.

Modell 1000

Modell 1000 er tømmevognen utstyrt med lokk. De er beregnet for til garasjer for buss-selskap og campingplasser, som ikke er i drift i vinterhalvåret. Denne løsningen dekker behovet for tømming av alle typer toalett-tanker.

Lokket er montert til håndtaket, som er koblet til ventilen. Det er ventilen som åpner for skylling av tømmevognen så lenge tømmingen pågår.

Modell 2000

Modell 2000 er beregnet for campingplasser o.l. Da det i mange tilfeller kun er aktuelt med drift i sommerhalvåret, er den i standard utførelse ikke isolert og utstyrt med varme. Det kan imidlertid leveres som ekstrautstyr eller ettermonteres.

Selve kabinettet er bygget i samme materialer som modell 3000. Den er også utstyrt med en bøyle i rustfritt stål, med skilt som erstatning for bakre del på modell 3000.

Modell 3000

Modell 3000 er konstruert slik at den er enkel å bruke. Brukeren berører ingen forurensede detaljer. Når stasjonen ikke er i bruk, er alle detaljer lukket inn i kabinettet, uten lukt. Stasjonen er beregnet for å bli montert på et plant, plass-støpt fundament på 1050 x 1050 mm, men den kan også leveres for montering på en kum.

Selve kabinettet er bygget av rustfritt stål. Beslag, låser og alle andre komponenter i forbindelse med vann og avløpet er av rustfrie materialer. Tømmevognen er laget av syrefast stål.

For å sikre helårs drift er kabinettet isolert, og utstyrt med termostatstyrt oppvarming. I nedre del av kabinettet er det en låsbar luke, som må åpnes for å komme til tømmevognen. Dersom det er en bærbar tank som skal tømmes, gjøres det i tømmevognen der den står.

Kjøretøy med fastmontert septiktank, parkes på siden mot kabinettet. Tømmevognen som er tilkoblet vann og avløp, trekkes ut av kabinettet og plasseres i posisjon under bilens tømmehull. Når tanken er tømt, kjøres vognen tilbake i kabinettet. Da luken lukkes stopper skyllingen automatisk.

I standard utførelse leveres stasjonen med servant, men den kan også leveres uten servant til redusert pris. Stasjonen er utstyrt med skilt og er opplyst av en påmontert armatur.